Aktuellt

VIKTIG NYHET

Styret lägger fram en åtgärdsplan för att hantera en svår ekonomisk tid

Järfälla befinner sig, som många kommuner, i ett tufft ekonomiskt läge. Nu lägger styret bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet fram en åtgärdsplan för att minska underskotten samtidigt som vi värnar välfärden och skapar förutsättningar för långsiktigt ekonomisk hållbarhet. Totalt rör det sig om åtgärder som förväntas spara kommunen närmare 50 miljoner kronor.

I slutet av maj är prognosen att kommunen kommer göra ett totalt resultat om lite drygt 70 miljoner kronor och ett verksamhetsrelaterat underskott om ungefär 100 miljoner kronor. På intäktssidan finns det stora osäkerheter, vilket innebär betydande risker för ett negativt resultat i sin helhet. Det är bakgrunden till att styret med Socialdemokraterna och Centerpartiet…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Termovägen är inte längre på polisens lista över utsatta områden

Järfälla har under många år arbetat både systematiskt och långsiktigt för att öka tryggheten i vår kommun, och sedan 2015 med särskilt fokus på Termovägen och Sångvägen. Det har varit genom en nära samverkan mellan bland annat kommun, Järfällahus och polisen.   Vi börjar nu se resultat av det arbetet. Vi fick tidigare i år…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Pressmeddelande: Budgetförslag 2024

Järfälla har flera stora problem som vi behöver ta tag i samtidigt befinner sig hela kommunsektorn i ett allvarligt ekonomiskt läge. Hur vi hanterar samhällsproblemen nu i den ekonomiska krisen kommer att ha stor betydelse många år framöver. Därför presenterar Socialdemokraterna och Centerpartiet, i samverkan med Vänsterpartiet, en budget som värnar välfärden, trygghet, jämlikhet och…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Järfälla uppmanar regeringen att undanta personal i kommunernas verksamheter från anmälningsplikten.

Regeringen har tillsatt en utredning för att införa en anmälningsplikt som kommer innebära att Järfällas personal kommer få en skyldighet att både undersöka andra personers lagliga rätt att vistas i Sverige och sedan ange dem till Migrationsverket eller Polismyndigheten. Den misstänksamhet och främlingsfientlighet som förslaget bygger på vill vi inte ha i våra verksamheter. Vår…

Läs mer

Järfälla kommun bojkottar företag med verksamhet i Ryssland

Järfälla kommun ansluter till bojkotten av Mondelez.

Kommunen kommer i fortsättningen inte att köpa in produkter från Mondelez. Företaget, som bland annat saluför varumärken som Marabou, har svartlistats av Ukraina på grund av sin verksamhet i Ryssland.   Beslutet fattades genom ett ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande Eva Ullberg (S). Samtidigt ges kommundirektören i uppdrag att sammanställa vilka andra företag som kommunen kan…

Läs mer

Kvinna – Liv – Frihet: Ett kulturevenemang till stöd kvinnlig frigörelse i Iran

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet i Järfälla bjuder in till ett kulturevenemang till stöd för kvinnlig frigörelse i Iran!

Sedan Mahsa Jina Amini dödades av moralpolisen i september 2022 har Irans kvinnor varit i förgrunden för den politiska kampen mot landets förtryckande regim. Den kampen pågår fortfarande. Demonstrationerna har mötts av brutalt våld från regimen och flera människor har mördats och avrättats till följd av sin kamp för frihet. Trots regimens grymma motstånd vågar…

Läs mer

Vi söker politisk sekreterare!

Socialdemokraterna är Järfällas största parti och leder kommunen tillsammans med Centerpartiet. Vi söker nu en politisk sekreterare som vill vara med och utveckla Järfälla. Som politisk sekreterare bidrar du i politikutvecklingen, bistår i förberedelser av beslut och arbetar med framtagandet av kommunens budget.

Järfälla är en av Sveriges snabbast växande kommuner, 20 minuter från Stockholms centralstation med 85000 invånare. Arbetsuppgifter Du arbetar nära våra förtroendevalda och i synnerhet kommunstyrelsen ordförande. Din uppgift som politisk sekreterare är att stödja våra förtroendevalda i arbetet med att ta fram politiska beslut och kommunens budget. Arbetsuppgifterna är skiftande, några exempel: Bidra i…

Läs mer

Pressmeddelande: Järfällahus har ett nytt offensivt ägardirektiv

Nu får Järfälla ett offensivt allmännyttigt bolag som tar ansvar för bostadsförsörjningen, för tryggheten och för den gröna omställningen. Under gårdagens kommunfullmäktige beslutade vi om ett nytt ägardirektiv för vårt allmännyttiga bostadsbolag Järfällahus AB. Ägardirektivet är framtaget mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet i samverkan med Vänsterpartiet.

– Under den här mandatperioden genomför Järfälla en samhällsoffensiv för att öka tryggheten i vår kommun och med det nya ägardirektivet kommer Järfällahus vara en offensiv aktör i det arbetet. Det handlar om att vi nu på allvar ska ta krafttag för att renovera beståndet, på sikt ska bolaget kunna bygga nya bostäder och vi…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Pressmeddelande: Vi förbättrar förutsättningarna för fler att ta sig igenom den ekonomiska krisen

Igår kväll fattade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i socialnämnden i Järfälla beslut om att tillfälligt justera riktlinjerna så att även barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska få ta del av det krisstöd som regeringen aviserat. Det handlar om att skydda barn när vi har en regering som levererar otillräckliga lösningar.

Igår (torsdag) aviserade regeringen tillslut att de avser agera för att i viss mån hjälpa hushåll i den ekonomiska krisen. De förlänger det tillfälliga tilläggsbidraget för barnfamiljer med bostadsbidrag i vårbudgeten 2023. Tillägget höjs också från 25 procent till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget och gäller året ut. Samtidigt höjs maxbeloppet från 1 325 kronor…

Läs mer

GE VÅLDSUTSATTA FÖRTUR TILL ETT PERMANENT BOENDE!

Bostadsbristen begränsar våldsutsatta kvinnors möjligheter att frigöra sig från sin förövare. Nu påbörjar vi arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor förtur i Järfällahus bostadskö.

8 mars är dagen då vi synliggör de orättvisor som fortfarande råder mellan könen. De är lätta att se när man blickar ut över världen. I Ukraina används sexuellt våld som ett vapen i kriget. I Iran går kvinnorna, med krav om något så grundläggande som att få bära vilka kläder de vill, i första…

Läs mer
facebook Twitter Email