Handslag mellan Socialdemokraterna och Kommunal i Järfälla

Kommunal och Socialdemokraterna i Järfälla har nått en överenskommelse för hur vi ska stärka välfärden i kommunen den kommande mandatperioden. Det handlar om fyra konkreta punkter som kommer förbättra villkoren för anställda och i förlängningen ge en mer kvalitativ välfärd för Järfällaborna. 

För att påbörja arbetet att nå dit har Kommunal och Socialdemokraterna i Järfälla kommit överens om fyra (4) punkter som ska prioriteras under mandatperioden:

  • Avveckla minutscheman inom kommunal verksamhet.
  • Tillsvidareanställning på heltid ska gälla för alla som arbetar inom välfärden. Deltid ska vara en möjlighet.
  • Gör pedagogiska måltider i förskolan kostnadsfria.
  •  Kostnadsfria arbetsskor för alla välfärdsanställda i behov av det.

facebook Twitter Email