Trygghet och livskvalitet – Budget 2018 för Järfällas äldre

Det ska vara både tryggt och härligt att bli äldre i Järfälla. Därför satsar vi på Järfällas äldre i Samarbetskoalitionens budget för 2018.

Vi vill att alla äldre Järfällabor ska kunna leva aktiva och friska liv. För den som har omsorgsbehov ska välfärden gå att lita på och kvaliteten ska öka. Därför har vi satsat stort på äldre i Samarbetskoalitionens (S, C, MP) budget för 2018 i Järfälla kommun, sammanlagt över 30 miljoner. Samtidigt sänker regeringen den orättvisa pensionärsskatten så att fler pensionärer får mer pengar kvar i plånboken.

Mer personal i äldreomsorgen

Äldreomsorgen stärks med 16 miljoner kronor för ökad bemanning när fler behöver omsorg. Dessutom görs en satsning på 5,2 miljoner kronor för att höja kvaliteten. Pengarna ska gå till att öka personaltätheten i hemtjänst på äldreboenden, anställa mer personal och till nya tekniska hjälpmedel. Samtidigt investerar vi i att rusta upp och anlägga nya rehabiliteringsträdgårdar kring Järfällas äldreboenden så att de boende kan njuta av park och grönska.

Trygg hemgång

Många äldre Järfällabor med omsorgsbehov känner stor oro inför hur det ska gå vid hemkomst från en sjukhusvistelse, eller också är anhöriga oroliga för hur det ska gå. Därför satsar vi 3 miljoner kronor på Trygg hemgång, särskilt stöd av en erfaret vårdteam och under den första perioden hemma innan vanlig hemtjänst tar över omsorgen. För dem som har för stora omsorgsbehov för att bo hemma men inte stora nog för äldreboende görs en satsning för att kunna erbjuda “mellanboenden”, med ett par specialanpassade lägenheter samt omsorgspersonal.

Trevligare måltider 

Sedan 2015 har det pågått ett arbete med att förbättra matkvaliteten i Järfällas äldreomsorg som bland annat inneburit mer ekologisk mat. I budgeten för 2018 satsar vi ytterligare 500 tusen kronor på att förbättra hela måltidsupplevelsen. Pengarna kommer under året att bland annat gå till att utbilda hemtjänstpersonal i matlagning och kostlära. För äldreboendena kommer det att bli utbildningar i att dokumentera brukarnas önskningar och behov och anpassa måltidsupplevelserna till dem. Det kan handla om dukning, uppläggning, servering och annat som göra det härligare att äta.

Mer fritidsaktiviteter

Medlemsstödet till Järfällas pensionärsföreningar höjs med 200 000 kronor. Samtidigt ska kommunen och föreningarna samarbeta för det ska skapas fler roliga och sociala aktiviteter för äldre.

Äldresatsningar i Budget 2018:

  • 16 miljoner kronor för fler brukare i äldreomsorgen
  • 5,2 miljoner kronor för att förstärka och höja kvaliteten i äldreomsorgen
  • 5 miljoner investerar i att rusta upp och anlägga nya rehabiliteringsträdgårdar
  • 1 miljon för personal i mellanboendeformer
  • 3 miljoner kronor för trygg hemgång
  • 0,2 miljoner som ska uppmuntra till fler fritidsaktiviteter för äldre

 

Läs hela Samarbetskoalitionens Budget för 2018 här.

 

 

facebook Twitter Email