Permanenta bostäder till våldsutsatta kvinnor

Det är svårt för många kvinnor att lämna en våldsam hemmiljö. Det är ett problem som växer i takt med att bristen på hyreslägenheter breder ut sig. Därför går vi, socialdemokratiska företrädare från Järfälla, Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro fram med ett gemensamt vallöfte. Vi lovar att våra kommuner kommer att erbjuda en permanent bostad till våldsutsatta kvinnor. Socialtjänst, kvinnojourerna och allmännyttan ska få de verktyg som behövs för att långsiktigt säkra behovet av bostäder till våldsutsatta kvinnor.

–  Kommunerna har ett ansvar att lösa situationen, det handlar om liv och död, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla. 

Det görs årligen tiotusentals anmälningar av misshandel i en nära relation och kvinnor blir varje år mördade. Det här är ett enormt samhällsproblem samtidigt som det är ett misslyckande från samhället sida. Att ha tak över huvudet och leva ett liv fritt från våld är grunden för varje människas möjlighet att leva ett tryggt och bra liv. 

Utgångspunkten ska vara en politik där det är den som slår som flyttar på sig, som får möta konsekvenserna av sitt agerande och att det därmed skapas trygghet för den våldsutsatta kvinnan. Det pågår ett aktivt arbete från regeringen för att det ska bli verklighet. Lagstiftningen justeras samtidigt som polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet får en rejäl förstärkning. Med det sagt, en kvinna som blir slagen måste kunna fly och känna sig trygg i att samhället finns där som stöd när hon gör det.

Idag när våldsutsatta kvinnor lämnar jourhem placeras de oftast i den kommunala bostadskön. Det är en bostadskö som växer till följd av brist på hyreslägenheter, ett problem som förvärras ytterligare när flera av våra kommuner säljer ut allmännyttiga hyreslägenheter. Att stå i bostadskö i Stockholmsregionen innebär en mångårig väntan på lägenhet. Det gör det oerhört svårt att lämna en våldsam relation. Om det har förekommit ekonomiskt våld i relationen, exempelvis att kvinnan levt med förlorad arbetsinkomst, att våldsutövaren tagit kontroll över ekonomin eller tvingat henne ta över lån och skulder försvåras möjligheterna till hyreskontrakt ytterligare. Därför vill vi införa en kommunal samverkan för att långsiktigt säkra behovet av bostäder till våldsutsatta kvinnor, oavsett tjocklek på plånbok eller antal kö-dagar i bostadskön.

Vi går nu fram med ett förslag som innebär att vi vill inrätta ett gemensamt förturssystem i allmännyttan i samtliga våra kommuner, för att möjliggöra byten sinsemellan. Det är viktigt eftersom en kvinna oftast inte av säkerhetsskäl kan stanna kvar i samma kommun. Därutöver ser vi positivt på att införa en nationell bostadskö för våldsutsatta kvinnor. 

– Det får vara nog med väntan och duckande i den här frågan. Samhället ska finnas där för kvinnor som blir utsatta för våld. Vi socialdemokratiska ledare för Nordvästkommunerna går nu fram med ett löfte om en trygg bostadslösning för våldsutsatta kvinnor, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla. 

Bakom det här vallöftet står:

Eva Ullberg (S), oppositionsråd, Socialdemokraterna i Järfälla 

Anton Lindgren (S),oppositionsråd, Socialdemokraterna i Sollentuna  

Marie Axelsson (S), oppositionsråd, Socialdemokraterna i Sigtuna 

Mathias Bohman (S), oppositionsråd, Socialdemokraterna i Upplands Väsby 

Camilla Janson (S), oppositionsråd, Socialdemokraterna i Upplands-Bro 

facebook Twitter Email