Pressmeddelande: Socialdemokraterna i Järfälla presenterar vallöfte om att Termovägen och Sångvägen ska bort från polisens lista över utsatta områden

Sedan 2015 finns Sångvägen och Termovägen med på polisens lista över utsatta områden i Sverige.

– En högprioriterad fråga nästa mandatperiod kommer vara att Sångvägen och Termovägen inte längre ska finnas kvar på polisens lista över utsatta områden. Vi vill se en samhällsoffensiv där vi mobiliserar hela kommunen för ökad trygghet generellt, men också specifikt på Sångvägen och Termovägen. Målsättningen är att alla bostadsområden ska vara trygga och att livsvillkoren förbättras, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Socialdemokraterna går till val på att bryta segregationen och stoppa gängen. Det gäller lika mycket i hela landet som i Järfälla kommun. 

– För att komma till rätta med kriminaliteten kommer det krävas många olika åtgärder, på flera olika områden. Samtidigt som regeringen skärper lagar och höjer straff måste vi i kommunen satsa på skola, fritidsaktiviteter och socialtjänsten samt motverka fusk i våra välfärdssystem. Vi ska även bidra till att polisen får fler verktyg och röja otrygga buskage och förrådsutrymmen, säger Eva Ullberg, oppositionsråd (S) i Järfälla.

Det här vallöftet pekar specifik ut Järfällas två utsatta områden, utifrån polisens lista. Vi går dock fram med politik som kommer ha positiva effekter för tryggheten i hela Järfälla. Några särskilda insatser kommer behövas för Sångvägen respektive Termovägen. 

Samhällsoffensiven innebär att kommunala bolag och nämnder ska delta i arbetet med att få bort Sångvägen och Termovägen från polisens lista över utsatta områden och generellt öka tryggheten.

facebook Twitter Email