BANANAS!* – film och samtal

Tillsammans med Folkets Hus Kallhäll och ABF arrangerar vi en filmvisning av BANANAS!*, med efterföljande politiksamtal om miljö och arbetares rättigheter.

Bananas!* är en dokumentärfilm, regisserad av den svenska filmaren och journalisten Fredrik Gertten. Filmen handlar om en grupp nicaraguanska fruktarbetare och deras rättsliga strid med frukt- och grönsaksföretaget Dole. Den skildrar hur advokaten Juan Dominguez som ombud för sammanlagt cirka 10 000 fruktarbetare driver en rättsprocess mot Dole med anledning av bolagets användning av det…

Läs mer

EXTRA MEDLEMSMÖTE OM JANUARIAVTALET

Många har tankar och funderingar över januariavtalet och den överenskommelse som gjorts mellan S-C-L-MP som nu lett till en ny regering.

Vi vill bjuda in dig som medlem för att diskutera och fundera – både frågor som blir tuffa men också de socialdemokratiska segrarna. Tid: 18.30, onsdag 30:e januari. Plats: Järfällasalen, Järfälla kommunhus

Läs mer

Vad handlar Europaparlamentsvalet egentligen om? Möte med Nasra Ali, kandidat till Europaparlamentet.

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Men vad handlar egentligen Europaparlamentsvalet om? Varför är det viktigt att rösta? Vilken makt har Europaparlamentet? Vilka frågor driver Socialdemokraterna i EU?

Många upplever att de saknar kunskap om Europaparlamentsvalet och kanske inte riktigt vet vad det är vi röster om. Därför bjuder Socialdemokraterna i Järfälla in till ett öppet möte om valets viktigaste frågor med Nasra Ali, ordförande i S-studenter och kandidat till Europaparlamentet. Utöver sitt uppdrag i S-studenter har Nasra Ali arbetat med internationella frågor…

Läs mer

Salongen – film och samtal om livet i Gaza

Hur ser livet ut i en konfliktzon? Vad innebär det att "hjälpa på plats"? Hur hjälper vi bäst de som drabbas av konflikter? Vi bjuder in till en visning av "Salongen", en film om livet och vardagen i Gaza. Efteråt kommer vi ha ett öppet samtal med Anna Sundström, generalsekreterare för Palmecentret.

Under valrörelsen lyftes ofta frågan om hur vi hanterar flyktingströmmar som uppstår i samband med konflikter. I mindre utsträckning pratade vi om livet i konfliktzoner och de utmaningar som finns i att “hjälpa på plats”. Därför bjuder Socialdemokraterna i Järfälla, Folkets hus i Kallhäll och ABF in till en visning av “Salongen”, en skildring av…

Läs mer

Framtidstro för Järfälla: Budget 2019

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterar idag sitt budgetförslag för 2019. Fokus är satsningar på skolan, klimatet och att Järfälla kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. Tack vare ett fortsatt ambitiöst bostadsbyggande och tuffa prioriteringar innehåller budgeten bland annat en historisk satsning på 93 miljoner kronor till skolan, rätt till heltid i äldreomsorgen, pilotprojekt med 6 timmars arbetsdag och klimatsatsningar i kommunen.

Från vänster: Jiang Millington, Miljöpartiet, Eva Ullberg, Socialdemokraterna och Bo Leinerdal, Vänsterpartiet. Den största satsningen i den rödgröna budgeten ligger på skolans område. Totalt ökas ramen för Barn- och ungdomsnämnden med 93 miljoner kronor –14 miljoner mer (ca 20 procent) än den styrande minoritetens budgetförslag. Förutom pengar för fler barn och elever höjs barn- och…

Läs mer

Tack för allt Claes!

Efter 6 år som kommunalråd, varav fyra stycken som kommunstyrelsens ordförande, har Claes Thunblad bestämt sig för att lämna politiken. Stort tack för alla dina insatser för Järfälla och Socialdemokraterna!

Med dig i spetsen har vi genomfört mängder av reformer. Du har gjort stora insatser för Socialdemokraterna och Järfälla. Vi vet alla hur du har kämpat, såväl långa kvällar som tidiga morgnar, alltid med Järfällabornas bästa i första hand. Här kommer ett axplock av reformer som vi genomfört under din tid: – Höjd skolpeng och…

Läs mer

Den borgerliga minoritetens budget 2019

Det nya styret har presenterat sin budget. Den präglas av nedskärningar och siffertrixande. Vi ser med stor oro på de konsekvenser den nya budgeten kommer få för Järfällas invånare.

Här är ett par av de punkter som vi är kritiska till i den budget som styret har presenterat: ❌ För lite pengar till skolan som kommer att tvingas skära ner. Den presenterade “satsningen” på årskurs 1-5 är ett siffertrixande, där tio miljoner som funnits i överskott från fritidshemmen flyttas från fritidshemmen till skolpengen, vilket…

Läs mer

Vi söker en ny politisk sekreterare!

Socialdemokraterna i Järfälla söker en politisk sekreterare som vill vara med att bygga upp vårt lag i opposition och driva den lokala politiken för en jämlik, jämställd och hållbar kommun där alla kan känna trygghet och framtidstro. Är du den vi söker?

Järfälla är en kommun i snabb omvandling där kommunen växer och knyts närmare till övriga Stockholmsregionen. Kommunen styrs sedan valet 2018 av en borgerlig minoritetskoalition ledd av Moderaterna och med stöd av Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna är i opposition och kommer under mandatperioden att kämpa för ett maktskifte och en politik som väljer investeringar i skola, välfärd,…

Läs mer

Rösta i valet av ombud till partikongress 2019!

Nu är det dags för ombudsval till Socialdemokraternas nationella partikongress 2019! Från Järfälla har vi två nominerade ombud: Eva Ullberg och Christian Bengtzelius. Alla som är medlemmar och har betalt sin medlemsavgift har rätt att rösta och ska ha fått hem material för ombudsröstning per post. Notera att Eva Ullberg namn står med på baksidan av valsedeln.

Eva Ullberg        Jag vill åka på partikongressen för att jag brinner för utbildningsfrågor och organisationsfrågor. En socialdemokratisk utbildningspolitik måste ha likvärdighet som grund. Varje elev ska ha lika möjligheter att lyckas, oavsett deras bakgrund. Som lokalpolitiker ser jag varje dag att barn får olika förutsättningar och hur vissa friskolor missbrukar det fria skolvalet för att…

Läs mer

Pengar ska gå till personal i äldreomsorgen, inte fler politiker.

Den borgerliga minoritetskoalitionen har än så länge inte presenterat sin gemensamma plattform. Men en sak vet vi: de vill införa en äldrenämnd. Det skulle kosta cirka 3 miljoner kronor mer per år i administrativa kostnader.

Enligt de borgerliga partierna är syftet med en äldrenämnd är “att en egen nämnd kan ge bättre förutsättningar att arbeta förebyggande” (från Moderaterna i Järfällas pressmeddelande 24 maj 2018). I övrigt nämns inga tydliga fördelar. Från förvaltningens sida, där en utredning om förslaget har genomförts, menar man att det inte finns några tydliga fördelar med en…

Läs mer
facebook Twitter Email