Medlemsmöte 26 januari

Nästa medlemsmöte kommer att äga rum den 26 januari, klockan 18:00.

2020 är över, till mångas lycka. Nu går vi in i 2021 med förhoppningar om ett år som vi kommer att minnas som en återgång till det normala. Men inte än. Vaccineringen har kommit igång, även här i Järfälla, men vi befinner oss fortfarande i ett väldigt kritiskt skede av pandemin. Vi fortsätter hålla ut…

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar åtgärder för en effektiv brottsbekämpning i Järfälla

Den rödgröna oppositionen i Järfälla har tröttnat på popcorninsatser för att bekämpa brottsligheten. Nu vill vi ta ett helhetsgrepp över de system och strukturer som ger den kriminella marknaden dess livsluft. Därför går vi fram med flera förslag i vårt budgetalternativ för 2021 som syftar till att bekämpa välfärdsbrott, förbättra samverkan med myndigheterna och se…

Läs mer

Anslut till systerskapet – S-kvinnor är tillbaka i Järfälla

Järfälla är platsen där “Varannan damernas”, principen om en jämn fördelning mellan män och kvinnor i de politiska församlingarna, blev verklighet. Det har banat vägen för en lång rad av fantastiska kvinnliga representanter i vårt parti och i förlängningen en rad viktiga jämställdhetsreformer. Dessa reformer har gjort Sverige till ett av världens mest jämställda länder….

Läs mer

Så påverkas du som Järfällabo av regeringens budget

Regeringens budget innehåller satsningar på över 100 miljarder kronor under 2021. Det är ett resultat av att vi har sparat i ladorna, och nu kan vi investera och se till att ingen lämnas bakom. Det är socialdemokratisk krispolitik. Miljardregnet innebär också stort tillskott för oss här i Järfälla. Här är några exempel på hur du…

Läs mer

Ytterligare 91 miljoner kronor till Järfälla

I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Regeringen höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård. Det innebär att Järfälla får sammanlagt 91 miljoner extra, varav 36 miljoner är öronmärkta äldreomsorgen. Nu kräver Socialdemokraterna i Järfälla satsningar på välfärden. Hela Sverige har kraftsamlat…

Läs mer

Årsmöte 2020!

Välkommen till Järfälla arbetarekommuns årsmöte 2020! Det kommer att äga rum på lördag den 12 september, och det går att delta både fysiskt och digitalt. För att delta digitalt använder vi oss av Zoom, samma verktyg som vi har använt vid tidigare digitala möten. Länk samt manual till Zoom har skickats ut på mejl. För…

Läs mer

Äldreboendet i Kallhäll invigt!

Under 2018 påbörjades byggandet av det nya äldreboendet i Kallhäll. Nu är det äntligen klart. Det innebär 54 stycken ytterligare omsorgsplatser i Järfälla. Vart och ett av dem kommer att behövas för att möta framtidens behov. Faktum är att vi kommer att behöva ännu fler, men det arbetet har Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna bromsat. Ett…

Läs mer

Satsningar på äldreomsorg, skola och jobb i Järfälla

Regeringens satsningar på välfärden i coronapandemins spår kommer att ge Järfälla 145 miljoner kronor extra under 2020. Men än så länge har den styrande minoriteten inte givit några signaler om hur pengarna ska användas. Nu vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att pengarna sätts i rullning med satsningar på äldreomsorg, skolan och jobb. I förslaget, som kommer…

Läs mer

Digitalt första maj-möte med Anna Ekström!

Första maj är en dag att stå upp för frihet, rättvisa och solidaritet. Det tänker vi göra även i år. Men på grund av rådande omständigheter blir det lite annorlunda den här gången. Vi kommer inte att finnas på gatorna, men vi ska synas ändå! Därför bjuder vi nu in till ett lokalt, digitalt första…

Läs mer

Vårändringsbudgeten 2020 – Ingen lämnas bakom i krisen

Idag presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2020. Många av justeringarna har redan gjorts kända i takt med att åtgärder för att bekämpa Coronapandemin och dess konsekvenser har presenterats. Men den innehåller också en del nyheter. Linjen i vårbudgeten speglar Socialdemokraternas odelade fokus just nu. Det handlar om att med alla medel tillgängliga begränsa smittspridningen, trycka tillbaka…

Läs mer
facebook Twitter Email