Handlingsprogram 2022-2026 En meningsfull fritid

Vi socialdemokrater satsar på ett attraktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv. För oss är det en fråga om ett demokratiskt ideal. En vitaliserad demokrati förutsätter en aktivt deltagande befolkning, där var och en dagligen känner ett delägandeskap i lokalsamhället. Kulturen och föreningslivet lägger grunden för detta demokratiska deltagande, samtidigt som det kan skapa en meningsfull fritid…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Jakobsbergslyftet – 9 punkter för ett levande centrum

Jakobsberg är Järfällas centralort och en samlingspunkt för kommunal service, handel och mötesplatser. Tyvärr har utvecklingen de senaste åren gått åt fel håll. I takt med att butiker stänger, fritidsverksamhet försvinner och otryggheten fortsatt är hög blir vårt samlade centrum allt mindre levande. – Jakobsberg ska vara en centralort som lever och utvecklas. Det ska…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: VARFÖR PRIORITERAR NI SKOLFÖRETAGEN FÖRE ELEVERNA, MODERATERNA?

Under kommande kommunfullmäktige kommer en fråga om att det ska byggas en ny skola på Söderhöjden att behandlas. Det är ett ärende som sträcker sig flera år tillbaka i tiden och som visar hur Moderaterna prioriterar skolföretagens vinster före kvaliteten på våra skolor och elevernas lärande. Detta då Barn- och ungdomsförvaltningen i kommunen gör bedömningen…

Läs mer

Första maj i Järfälla!

Äntligen blir det ett ordentligt första maj igen! Vi kommer att genomföra en manifestation på Vasaplatsen i Jakobsberg klockan 10:30. Det kommer bli tal från: Eva Ullberg, kandidat till kommunstyrelsens ordförande Christopher Lindvall, kandidat till riksdagenLinnea Ikpo, ordförande för SSU i Järfälla Utöver detta blir det musik, fika och en trevlig stund i arbetarrörelsens tecken,…

Läs mer

Pressmeddelande: TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET OCH JÄMLIKHET 2022–2026

Tillsamman för trygghet och jämlikhet, det är vad vi Socialdemokrater kommer arbeta för under den kommande mandatperioden. Det här är vår vision om hur vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, bryta segregationen och sätta Järfälla i förarsätet för den gröna omställningen.  Under en tid har Socialdemokraterna i Järfälla arbetat fram det politiska…

Läs mer

VI VILL ATT JÄRFÄLLAS SKOLOR SKA ERBJUDA GRATIS MENSSKYDD TILL ELEVERNA

Mensskydd är en av de viktigaste faktorerna för kvinnors och flickors hygien. Exempelvis den som har i ett mensskydd för länge utan att byta kan drabbas av allvarliga infektioner. Därför måste det vara enkelt, tillgängligt och kännas tryggt att byta mensskydd vid behov. – Elevers tillgång till mensskydd ska inte vara en klassfråga. Vi vill…

Läs mer

VI VILL SE ETT ÅTERHÄMTNINGSPAKET FÖR PERSONALEN I VÄLFÄRDEN

Efter att kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) sagt att det inte är aktuellt att samla kommunstyrelsen för att diskutera en återhämtningsstrategi för välfärdens personal går vi nu vidare med andra metoder. – Vi har medarbetare som har slitit ordentligt för att hålla igång samhällsviktiga verksamheter under pandemin, inte sällan med den personliga hälsan och tryggheten…

Läs mer

Pressmeddelande: Inför sluta skjut i Järfälla

Igår meddelade Stockholmspolisen att Huddinge blir först i regionen att införa Group Voilence Intervention (metoden mer känd som Sluta Skjut). Det är handlar alltså om en amerikansk strategi där Polisen, kommunen och Kriminalvården samarbetar för att minska det grova våldet. – Jag tycker Huddinge gör helt rätt. Vi har drivit på för att det Moderatledda…

Läs mer

Ge personalen ett ordentligt återhämtningspaket!

Pandemiåren 2020 och 2021 har varit tunga för många av kommunens verksamheter, inte minst omsorgen och skolan. Personalen har slitit ordentligt för att hålla igång dessa verksamheter, inte sällan med den personliga hälsan och tryggheten som insats. Detta sker samtidigt som kommunen gått med nära 200 miljoner i överskott. Det är oansvarigt. Nu kräver vi…

Läs mer

Pressmeddelande: Inga vaccinmottagningar i Järfälla – trots rekordstor smittspridning

I början av året har Järfälla haft rekordstor smittspridning av covid19 och den nuvarande prognosen är att den kommer öka under ett antal veckor. Järfälla utmärker sig i länet med hög smittspridning samtidigt som tillgängligheten för att vaccinera sig är låg. – Det är under all kritik. Det moderatledda styret i region Stockholm måste se…

Läs mer
facebook Twitter Email