Angående den borgerliga minoritetskoalitionen i Järfälla

Idag har vi mottagit beskedet att de borgerliga partierna vill bilda en minoritetskoalition för att ta över styret i Järfälla kommun. Vi ser med stor oro på de konsekvenser detta kommer att få för Järfällas invånare, i synnerhet när det gäller minoritetskoalitionens beroende av Sverigedemokraterna.

Under de senaste fyra åren har Socialdemokraterna styrt i en blocköverskridande samarbetskoalition tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi har samarbetat för att lyfta Järfälla genom satsningar på fler hyresrätter, mest resurser till skolor med störst behov, en offensiv näringspolitik för att främja tillväxten, ordning och reda i ekonomin och trygghetsarbete i våra utsatta områden. Med…

Läs mer

S & MP vill se ett fortsatt blocköverskridande samarbete i Järfälla

Järfälla behöver ett fortsatt blocköverskridande styre de kommande fyra åren. Ska vi klara av klimatutmaningarna, fortsätta förbättra skolan och genomföra en hållbar utbyggnad av kommunen behövs ett stabilt samarbete som garanterat kan få igenom sin budget och sin politik i kommunfullmäktige.

Under den gångna mandatperioden har Järfälla styrts av den blocköverskridande Samarbetskoalitionen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Ett framgångsrikt samarbete under fyra år som gett förbättrade skolresultat, ökat bostadsbyggande och ett Järfälla som klättrat i flera miljörankningar. Detta samtidigt som kommunens ekonomi har varit bland de starkaste i landet. Koalitionen har inneburit ett starkt gemensamt…

Läs mer

Vi vägrar ge SD inflytande, hur tänker Moderaterna?

Staffanstorp. Gävle. Hässleholm. På allt fler håll har Moderaterna öppnat för eller inlett samarbete med Sverigedemokraterna. I Järfälla kan Cecilia Löfgreen (M) inte längre ducka för frågan. Järfällaborna har rätt att få veta om en röst på M innebär att SD ges inflytande. 

Politik handlar både om värderingar och konkreta sakfrågor som påverkar människors vardag. Av båda skälen har samarbete med Sverigedemokraterna hittills varit otänkbart för alla övriga partier. Men efter Moderaternas öppnande mot SD på riksplanet och SD:s högersväng kring vinstjakt i välfärden och skattesänkningar för de rikaste har allt fler M-politiker inlett lokala samarbeten i kommunerna….

Läs mer

Trygghet skapas genom reformer, inte smutskastning.

Sedan vi tog över makten i Järfälla och Sverige har tryggheten varit en prioriterad fråga. Varje ung kvinna eller pensionär som inte vågar gå ensam hem på kvällen är ett misslyckande. Varje skottlossning är ett slag mot det starka samhället. Vi ska föra en kompromisslös kamp mot gängkriminaliteten. Det är inte valfläsk, utan en fråga…

Läs mer

Inför maxtak för barngrupperna i Järfälla

Det behövs ett maxtak för barngruppernas storlek i Järfällas förskolor. Personalen förtjänar bättre förutsättningar för att kunna ge varje barn en bra start i livet. Det anser Socialdemokraterna och Kommunal i Järfälla.

Förskolan lägger grunden för barnens framtid. Här inhämtar de kunskaper som ska följa med hela vägen genom hela skolsystemet och vidare. En bra förskola är därför helt nödvändigt för att kunna ge alla barn lika goda förutsättningar i livet. I Järfälla har vi fantastiska pedagoger i våra förskolor; kompetenta förskollärare och barnskötare som varje dag…

Läs mer

S i Järfälla kräver mottagning för unga med psykisk ohälsa

Socialdemokraterna driver att Järfällas barn och unga ska få tillgång till en första linjen-mottagning för unga med psykisk ohälsa. I ett öppet brev den 3 maj skriver Claes Thunblad och Eva Ullberg till Stockholms läns landstings högsta ansvariga politiker Iréne Svenonius (M) om när Järfällas unga får samma tillgång till stöd och hjälp som andra barn och unga i Stockholmsregionen. Läs brevet och skriv på namninsamlingen här.

HUR LÄNGE SKA JÄRFÄLLAS UNGA BEHÖVA VÄNTA PÅ FÖRSTA LINJEN? ÖPPET BREV TILL IRÉNE SVENONIUS (M), FINANSLANDSTINGSRÅD Vi skriver till dig i din egenskap av högsta ansvariga politiker för Stockholms läns landsting. Vi som skriver är oroade folkvalda i Järfälla som vill uppmärksamma dig på det faktum att det inte finns någon mottagning för första…

Läs mer

FÖRSTA MAJ 2018: TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET

I höstens val står Sverige inför ett vägval: trygghet för vanligt folk eller nya skattesänkningar. Vi har valt väg. Vi socialdemokrater vill öka tryggheten på gator och torg, satsa på välfärden och snabba på integrationen. För oss går det före skattesänkningar för de som redan har mest.

I Järfälla firar vi 1 maj i Riddarparken, Jakobsberg, med start 10.30. Vår huvudtalare är Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande. Vi har också glädjen att ha med Christopher Lindvall, ordförande för SSU Järfälla. Från Unga Örnar kommer Elina Palme och Madina Abdiaziz Ahmed (10 respektive 11 år!) att hålla tal om barns perspektiv på politiken, det…

Läs mer

Fira första maj med Socialdemokraterna i Järfälla!

Vi möts i Riddarparken 10.30. Talare är Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande och Christopher Lindvall, ordförande i SSU Järfälla. Dessutom kommer Unga Örnar ordna ansiktsmålning och Verdandi står för korvgrillning. Efter firandet avgår en buss till 1:a maj-firandet i Stockholm, med Stefan Löfven som talare. Bussen avgår från Tornérplatsen 12.30. Välkomna!

Läs mer

Vi bygger en hållbar stad för alla åldrar

Barkarbystadens tredje etapp är planerad för människor i alla åldrar. Det inkluderar rymliga och lekvänliga förskolegårdar, parker och lekplatser för barn. M, L och KD verkar vara mer intresserade av att göra utspel i media än att faktiskt bygga en attraktiv stad för alla.

SAMARBETSKOALITIONENS SVAR TILL M, L, KD ANGÅENDE DETALJPLAN BARKARBYSTADEN III Samarbetskoalitionen (S, C, MP) är överens om att Barkarbystaden ska byggas med höga ambitioner för hållbarhet, livskvalitet och trygghet. Det gäller inte minst förskolorna där Järfälla kommun under mandatperioden tagit fram ambitiösa och tydliga kvalitetskrav i form av en konceptförskola samt en lekvärdesfaktor för utemiljöerna….

Läs mer

Trygghet och livskvalitet – Budget 2018 för Järfällas äldre

Det ska vara både tryggt och härligt att bli äldre i Järfälla. Därför satsar vi på Järfällas äldre i Samarbetskoalitionens budget för 2018.

Vi vill att alla äldre Järfällabor ska kunna leva aktiva och friska liv. För den som har omsorgsbehov ska välfärden gå att lita på och kvaliteten ska öka. Därför har vi satsat stort på äldre i Samarbetskoalitionens (S, C, MP) budget för 2018 i Järfälla kommun, sammanlagt över 30 miljoner. Samtidigt sänker regeringen den orättvisa…

Läs mer
facebook Twitter Email