Handlingsprogram 2022-2026: En jämlik skola med fokus på kunskap

Ett jämlikt samhälle börjar i skolan. En bra skola för alla sätter lärandet i fokus genom bra lärare som ges goda förutsättningar förmedla kunskap och skapa ordning och reda. Det är grunden för att alla barn ska ges möjligheten att uppnå sin fulla potential och ges lika möjligheter i livet. På så vis kan skolan…

Läs mer

Handlingsprogram 2022-2026: Ett bra seniorliv

Vårt mål är att Järfälla kommun alltid ska vara i framkant i skapandet av ett levande och solidariskt samhälle för framtidens äldre. Vi arbetar långsiktigt för att införliva vår vision om en stark välfärd där skattekronor går till vård och inte till vinster, ett rikare liv för pensionärer och en tillgänglig kommun som är anpassad…

Läs mer

Handlingsprogram 2022-2026 Ett grönt Järfälla för en trygg framtid

Klimatkrisen är en av vår generations ödesfrågor. För att möta utmaningarna krävs det att politiken och näringslivet tar ansvar på alla nivåer, även lokalt. Men det är inte, som vissa tycks tro, en uppoffring att sätta sig i förarsätet för den gröna omställningen. Det är tvärtom en nödvändighet med gröna investeringar för att Järfälla ska…

Läs mer

Handlingsprogram 2022-2026 En meningsfull fritid

Vi socialdemokrater satsar på ett attraktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv. För oss är det en fråga om ett demokratiskt ideal. En vitaliserad demokrati förutsätter en aktivt deltagande befolkning, där var och en dagligen känner ett delägandeskap i lokalsamhället. Kulturen och föreningslivet lägger grunden för detta demokratiska deltagande, samtidigt som det kan skapa en meningsfull fritid…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Jakobsbergslyftet – 9 punkter för ett levande centrum

Jakobsberg är Järfällas centralort och en samlingspunkt för kommunal service, handel och mötesplatser. Tyvärr har utvecklingen de senaste åren gått åt fel håll. I takt med att butiker stänger, fritidsverksamhet försvinner och otryggheten fortsatt är hög blir vårt samlade centrum allt mindre levande. – Jakobsberg ska vara en centralort som lever och utvecklas. Det ska…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: VARFÖR PRIORITERAR NI SKOLFÖRETAGEN FÖRE ELEVERNA, MODERATERNA?

Under kommande kommunfullmäktige kommer en fråga om att det ska byggas en ny skola på Söderhöjden att behandlas. Det är ett ärende som sträcker sig flera år tillbaka i tiden och som visar hur Moderaterna prioriterar skolföretagens vinster före kvaliteten på våra skolor och elevernas lärande. Detta då Barn- och ungdomsförvaltningen i kommunen gör bedömningen…

Läs mer

Första maj i Järfälla!

Äntligen blir det ett ordentligt första maj igen! Vi kommer att genomföra en manifestation på Vasaplatsen i Jakobsberg klockan 10:30. Det kommer bli tal från: Eva Ullberg, kandidat till kommunstyrelsens ordförande Christopher Lindvall, kandidat till riksdagenLinnea Ikpo, ordförande för SSU i Järfälla Utöver detta blir det musik, fika och en trevlig stund i arbetarrörelsens tecken,…

Läs mer

Pressmeddelande: TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET OCH JÄMLIKHET 2022–2026

Tillsamman för trygghet och jämlikhet, det är vad vi Socialdemokrater kommer arbeta för under den kommande mandatperioden. Det här är vår vision om hur vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, bryta segregationen och sätta Järfälla i förarsätet för den gröna omställningen.  Under en tid har Socialdemokraterna i Järfälla arbetat fram det politiska…

Läs mer

VI VILL ATT JÄRFÄLLAS SKOLOR SKA ERBJUDA GRATIS MENSSKYDD TILL ELEVERNA

Mensskydd är en av de viktigaste faktorerna för kvinnors och flickors hygien. Exempelvis den som har i ett mensskydd för länge utan att byta kan drabbas av allvarliga infektioner. Därför måste det vara enkelt, tillgängligt och kännas tryggt att byta mensskydd vid behov. – Elevers tillgång till mensskydd ska inte vara en klassfråga. Vi vill…

Läs mer

VI VILL SE ETT ÅTERHÄMTNINGSPAKET FÖR PERSONALEN I VÄLFÄRDEN

Efter att kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) sagt att det inte är aktuellt att samla kommunstyrelsen för att diskutera en återhämtningsstrategi för välfärdens personal går vi nu vidare med andra metoder. – Vi har medarbetare som har slitit ordentligt för att hålla igång samhällsviktiga verksamheter under pandemin, inte sällan med den personliga hälsan och tryggheten…

Läs mer
facebook Twitter Email