Eva Ullberg
VIKTIG NYHET

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Järfälla uppmanar regeringen att undanta personal i kommunernas verksamheter från anmälningsplikten.

Regeringen har tillsatt en utredning för att införa en anmälningsplikt som kommer innebära att Järfällas personal kommer få en skyldighet att både undersöka andra personers lagliga rätt att vistas i Sverige och sedan ange dem till Migrationsverket eller Polismyndigheten. Den misstänksamhet och främlingsfientlighet som förslaget bygger på vill vi inte ha i våra verksamheter. Vår…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Järfälla kommun bojkottar företag med verksamhet i Ryssland

Järfälla kommun ansluter till bojkotten av Mondelez.

Kommunen kommer i fortsättningen inte att köpa in produkter från Mondelez. Företaget, som bland annat saluför varumärken som Marabou, har svartlistats av Ukraina på grund av sin verksamhet i Ryssland.   Beslutet fattades genom ett ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande Eva Ullberg (S). Samtidigt ges kommundirektören i uppdrag att sammanställa vilka andra företag som kommunen kan…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Vi söker politisk sekreterare!

Socialdemokraterna är Järfällas största parti och leder kommunen tillsammans med Centerpartiet. Vi söker nu en politisk sekreterare som vill vara med och utveckla Järfälla. Som politisk sekreterare bidrar du i politikutvecklingen, bistår i förberedelser av beslut och arbetar med framtagandet av kommunens budget.

Järfälla är en av Sveriges snabbast växande kommuner, 20 minuter från Stockholms centralstation med 85000 invånare. Arbetsuppgifter Du arbetar nära våra förtroendevalda och i synnerhet kommunstyrelsen ordförande. Din uppgift som politisk sekreterare är att stödja våra förtroendevalda i arbetet med att ta fram politiska beslut och kommunens budget. Arbetsuppgifterna är skiftande, några exempel: Bidra i…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Pressmeddelande: Järfällahus har ett nytt offensivt ägardirektiv

Nu får Järfälla ett offensivt allmännyttigt bolag som tar ansvar för bostadsförsörjningen, för tryggheten och för den gröna omställningen. Under gårdagens kommunfullmäktige beslutade vi om ett nytt ägardirektiv för vårt allmännyttiga bostadsbolag Järfällahus AB. Ägardirektivet är framtaget mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet i samverkan med Vänsterpartiet.

– Under den här mandatperioden genomför Järfälla en samhällsoffensiv för att öka tryggheten i vår kommun och med det nya ägardirektivet kommer Järfällahus vara en offensiv aktör i det arbetet. Det handlar om att vi nu på allvar ska ta krafttag för att renovera beståndet, på sikt ska bolaget kunna bygga nya bostäder och vi…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Pressmeddelande: Vi förbättrar förutsättningarna för fler att ta sig igenom den ekonomiska krisen

Igår kväll fattade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i socialnämnden i Järfälla beslut om att tillfälligt justera riktlinjerna så att även barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska få ta del av det krisstöd som regeringen aviserat. Det handlar om att skydda barn när vi har en regering som levererar otillräckliga lösningar.

Igår (torsdag) aviserade regeringen tillslut att de avser agera för att i viss mån hjälpa hushåll i den ekonomiska krisen. De förlänger det tillfälliga tilläggsbidraget för barnfamiljer med bostadsbidrag i vårbudgeten 2023. Tillägget höjs också från 25 procent till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget och gäller året ut. Samtidigt höjs maxbeloppet från 1 325 kronor…

Läs mer
VIKTIG NYHET

GE VÅLDSUTSATTA FÖRTUR TILL ETT PERMANENT BOENDE!

Bostadsbristen begränsar våldsutsatta kvinnors möjligheter att frigöra sig från sin förövare. Nu påbörjar vi arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor förtur i Järfällahus bostadskö.

8 mars är dagen då vi synliggör de orättvisor som fortfarande råder mellan könen. De är lätta att se när man blickar ut över världen. I Ukraina används sexuellt våld som ett vapen i kriget. I Iran går kvinnorna, med krav om något så grundläggande som att få bära vilka kläder de vill, i första…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Pressmeddelande: Budget 2023 – En samhällsoffensiv för Järfälla

Idag har det politiska styret i Järfälla bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet presenterat sin budget, som tagits fram i samverkan med Vänsterpartiet. Det är en budget som präglas av att det är ett krig i Europa. Ekonomin befinner sig i lågkonjunktur med hög inflation och snabbt stigande räntor samtidigt som regeringens budget tillför otillräckligt med resurser till välfärden. I Järfällas budget för 2023 prioriteras särskilt skolan, äldreomsorgen, klimatet, att bryta segregationen och bekämpa den organiserade brottsligheten.

– Det är ett tufft läge vilket kräver en budget som tar situationen på stort allvar, som gör tydliga prioriteringar och som innehåller olika lösningar för de problem som ligger framför oss. Järfälla ska vara en kommun i framkant och vi ska bättre ta tillvara på de många möjligheter som finns för ökad jämlikhet, trygghet…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Eva Ullberg (S) är ny ordförande för kommunstyrelsen i Järfälla

Under kommunfullmäktige måndagen den 17 oktober 2022 valdes Eva Ullberg (S) till kommunstyrelsens ordförande i Järfälla 2022-2026. Under mandatperioden kommer Socialdemokraterna och Centerpartiet att utgöra styret i Järfälla kommun. Våra två partier har ett samarbetsavtal med Vänsterpartiet som omfattar både politik och politiska uppdrag. – Jag är mycket stolt över att vi bildar ett nytt…

Läs mer

Kvinna – Liv – Frihet: Ett kulturevenemang till stöd kvinnlig frigörelse i Iran

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet i Järfälla bjuder in till ett kulturevenemang till stöd för kvinnlig frigörelse i Iran!

Sedan Mahsa Jina Amini dödades av moralpolisen i september 2022 har Irans kvinnor varit i förgrunden för den politiska kampen mot landets förtryckande regim. Den kampen pågår fortfarande. Demonstrationerna har mötts av brutalt våld från regimen och flera människor har mördats och avrättats till följd av sin kamp för frihet. Trots regimens grymma motstånd vågar…

Läs mer

FRIHET FÖR IRANS FOLK

Vi är många som är djupt berörda av de senaste månadernas blodiga protester i Iran. Modiga människor som manifesterar sitt motstånd mot landets förtryckande lagar, övervåldet och moralpolisen. Det är en kamp för frihet där demonstranterna riskerar livet. Demonstrationerna har mötts av brutalt våld från regimen och flera människor har mördats och avrättats till följd…

Läs mer
facebook Twitter Email