Eva Ullberg
VIKTIG NYHET

Pressmeddelande: Vi förbättrar förutsättningarna för fler att ta sig igenom den ekonomiska krisen

Igår kväll fattade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i socialnämnden i Järfälla beslut om att tillfälligt justera riktlinjerna så att även barnfamiljer med ekonomiskt bistånd ska få ta del av det krisstöd som regeringen aviserat. Det handlar om att skydda barn när vi har en regering som levererar otillräckliga lösningar.

Igår (torsdag) aviserade regeringen tillslut att de avser agera för att i viss mån hjälpa hushåll i den ekonomiska krisen. De förlänger det tillfälliga tilläggsbidraget för barnfamiljer med bostadsbidrag i vårbudgeten 2023. Tillägget höjs också från 25 procent till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget och gäller året ut. Samtidigt höjs maxbeloppet från 1 325 kronor…

Läs mer
VIKTIG NYHET

GE VÅLDSUTSATTA FÖRTUR TILL ETT PERMANENT BOENDE!

Bostadsbristen begränsar våldsutsatta kvinnors möjligheter att frigöra sig från sin förövare. Nu påbörjar vi arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor förtur i Järfällahus bostadskö.

8 mars är dagen då vi synliggör de orättvisor som fortfarande råder mellan könen. De är lätta att se när man blickar ut över världen. I Ukraina används sexuellt våld som ett vapen i kriget. I Iran går kvinnorna, med krav om något så grundläggande som att få bära vilka kläder de vill, i första…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Pressmeddelande: Budget 2023 – En samhällsoffensiv för Järfälla

Idag har det politiska styret i Järfälla bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet presenterat sin budget, som tagits fram i samverkan med Vänsterpartiet. Det är en budget som präglas av att det är ett krig i Europa. Ekonomin befinner sig i lågkonjunktur med hög inflation och snabbt stigande räntor samtidigt som regeringens budget tillför otillräckligt med resurser till välfärden. I Järfällas budget för 2023 prioriteras särskilt skolan, äldreomsorgen, klimatet, att bryta segregationen och bekämpa den organiserade brottsligheten.

– Det är ett tufft läge vilket kräver en budget som tar situationen på stort allvar, som gör tydliga prioriteringar och som innehåller olika lösningar för de problem som ligger framför oss. Järfälla ska vara en kommun i framkant och vi ska bättre ta tillvara på de många möjligheter som finns för ökad jämlikhet, trygghet…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Eva Ullberg (S) är ny ordförande för kommunstyrelsen i Järfälla

Under kommunfullmäktige måndagen den 17 oktober 2022 valdes Eva Ullberg (S) till kommunstyrelsens ordförande i Järfälla 2022-2026. Under mandatperioden kommer Socialdemokraterna och Centerpartiet att utgöra styret i Järfälla kommun. Våra två partier har ett samarbetsavtal med Vänsterpartiet som omfattar både politik och politiska uppdrag. – Jag är mycket stolt över att vi bildar ett nytt…

Läs mer

FRIHET FÖR IRANS FOLK

Vi är många som är djupt berörda av de senaste månadernas blodiga protester i Iran. Modiga människor som manifesterar sitt motstånd mot landets förtryckande lagar, övervåldet och moralpolisen. Det är en kamp för frihet där demonstranterna riskerar livet. Demonstrationerna har mötts av brutalt våld från regimen och flera människor har mördats och avrättats till följd…

Läs mer

Pressmeddelande: Socialdemokraterna och Centerpartiet i Järfälla avser bilda nytt styre

Idag meddelar Socialdemokraterna och Centerpartiet i Järfälla att våra partier avser gå fram med ett nytt styre i Järfälla kommun till måndagens kommunfullmäktige. – Jag är mycket stolt över att gå fram och bilda ett nytt styre tillsammans med Centerpartiet i Järfälla. Vi vill se en samhällsoffensiv för tryggheten. Vi ska särskilt prioritera skolan, att…

Läs mer

Permanenta bostäder till våldsutsatta kvinnor

Det är svårt för många kvinnor att lämna en våldsam hemmiljö. Det är ett problem som växer i takt med att bristen på hyreslägenheter breder ut sig. Därför går vi, socialdemokratiska företrädare från Järfälla, Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro fram med ett gemensamt vallöfte. Vi lovar att våra kommuner kommer att erbjuda en permanent…

Läs mer

Handlingsprogram 2022-2026: Trygghet på gator och torg

Att kunna känna sig trygg på gator och torg är en grundläggande rättighet och en förutsättning för varje människas frihet. Ingen regering har satsat så mycket på skärpta straff och ökade resurser till hela rättsväsendet som den nu sittande, men brottsligheten är fortfarande ett av våra största samhällsproblem. Det måste bekämpas till varje pris. Skjutningar,…

Läs mer

Pressmeddelande: Socialdemokraterna i Järfälla presenterar vallöfte om att Termovägen och Sångvägen ska bort från polisens lista över utsatta områden

Sedan 2015 finns Sångvägen och Termovägen med på polisens lista över utsatta områden i Sverige.

– En högprioriterad fråga nästa mandatperiod kommer vara att Sångvägen och Termovägen inte längre ska finnas kvar på polisens lista över utsatta områden. Vi vill se en samhällsoffensiv där vi mobiliserar hela kommunen för ökad trygghet generellt, men också specifikt på Sångvägen och Termovägen. Målsättningen är att alla bostadsområden ska vara trygga och att livsvillkoren…

Läs mer

Pressmeddelande: Handslag mellan Socialdemokraterna och Kommunal i Järfälla

Kommunal och Socialdemokraterna i Järfälla har nått en överenskommelse för hur vi ska stärka välfärden i kommunen den kommande mandatperioden. Det handlar om fyra konkreta punkter som kommer förbättra villkoren för anställda och i förlängningen ge en mer kvalitativ välfärd för Järfällaborna.  – Jag är mycket glad över vår nära dialog och samverkan med Kommunal…

Läs mer
facebook Twitter Email