VIKTIG NYHET

Handlingsprogram 2022-2026: Trygghet på gator och torg

Att kunna känna sig trygg på gator och torg är en grundläggande rättighet och en förutsättning för varje människas frihet. Ingen regering har satsat så mycket på skärpta straff och ökade resurser till hela rättsväsendet som den nu sittande, men brottsligheten är fortfarande ett av våra största samhällsproblem. Det måste bekämpas till varje pris. Skjutningar,…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Handlingsprogram 2022-2026: En jämlik skola med fokus på kunskap

Ett jämlikt samhälle börjar i skolan. En bra skola för alla sätter lärandet i fokus genom bra lärare som ges goda förutsättningar förmedla kunskap och skapa ordning och reda. Det är grunden för att alla barn ska ges möjligheten att uppnå sin fulla potential och ges lika möjligheter i livet. På så vis kan skolan…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Handlingsprogram 2022-2026: Ett bra seniorliv

Vårt mål är att Järfälla kommun alltid ska vara i framkant i skapandet av ett levande och solidariskt samhälle för framtidens äldre. Vi arbetar långsiktigt för att införliva vår vision om en stark välfärd där skattekronor går till vård och inte till vinster, ett rikare liv för pensionärer och en tillgänglig kommun som är anpassad…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Handlingsprogram 2022-2026 Ett grönt Järfälla för en trygg framtid

Klimatkrisen är en av vår generations ödesfrågor. För att möta utmaningarna krävs det att politiken och näringslivet tar ansvar på alla nivåer, även lokalt. Men det är inte, som vissa tycks tro, en uppoffring att sätta sig i förarsätet för den gröna omställningen. Det är tvärtom en nödvändighet med gröna investeringar för att Järfälla ska…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Handlingsprogram 2022-2026 En meningsfull fritid

Vi socialdemokrater satsar på ett attraktivt kultur-, idrotts- och föreningsliv. För oss är det en fråga om ett demokratiskt ideal. En vitaliserad demokrati förutsätter en aktivt deltagande befolkning, där var och en dagligen känner ett delägandeskap i lokalsamhället. Kulturen och föreningslivet lägger grunden för detta demokratiska deltagande, samtidigt som det kan skapa en meningsfull fritid…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Pressmeddelande: TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET OCH JÄMLIKHET 2022–2026

Tillsamman för trygghet och jämlikhet, det är vad vi Socialdemokrater kommer arbeta för under den kommande mandatperioden. Det här är vår vision om hur vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, bryta segregationen och sätta Järfälla i förarsätet för den gröna omställningen.  Under en tid har Socialdemokraterna i Järfälla arbetat fram det politiska…

Läs mer

Permanenta bostäder till våldsutsatta kvinnor

Det är svårt för många kvinnor att lämna en våldsam hemmiljö. Det är ett problem som växer i takt med att bristen på hyreslägenheter breder ut sig. Därför går vi, socialdemokratiska företrädare från Järfälla, Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro fram med ett gemensamt vallöfte. Vi lovar att våra kommuner kommer att erbjuda en permanent…

Läs mer

Pressmeddelande: Socialdemokraterna i Järfälla presenterar vallöfte om att Termovägen och Sångvägen ska bort från polisens lista över utsatta områden

Sedan 2015 finns Sångvägen och Termovägen med på polisens lista över utsatta områden i Sverige.

– En högprioriterad fråga nästa mandatperiod kommer vara att Sångvägen och Termovägen inte längre ska finnas kvar på polisens lista över utsatta områden. Vi vill se en samhällsoffensiv där vi mobiliserar hela kommunen för ökad trygghet generellt, men också specifikt på Sångvägen och Termovägen. Målsättningen är att alla bostadsområden ska vara trygga och att livsvillkoren…

Läs mer

Pressmeddelande: Handslag mellan Socialdemokraterna och Kommunal i Järfälla

Kommunal och Socialdemokraterna i Järfälla har nått en överenskommelse för hur vi ska stärka välfärden i kommunen den kommande mandatperioden. Det handlar om fyra konkreta punkter som kommer förbättra villkoren för anställda och i förlängningen ge en mer kvalitativ välfärd för Järfällaborna.  – Jag är mycket glad över vår nära dialog och samverkan med Kommunal…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: Jakobsbergslyftet – 9 punkter för ett levande centrum

Jakobsberg är Järfällas centralort och en samlingspunkt för kommunal service, handel och mötesplatser. Tyvärr har utvecklingen de senaste åren gått åt fel håll. I takt med att butiker stänger, fritidsverksamhet försvinner och otryggheten fortsatt är hög blir vårt samlade centrum allt mindre levande. – Jakobsberg ska vara en centralort som lever och utvecklas. Det ska…

Läs mer

PRESSMEDDELANDE: VARFÖR PRIORITERAR NI SKOLFÖRETAGEN FÖRE ELEVERNA, MODERATERNA?

Under kommande kommunfullmäktige kommer en fråga om att det ska byggas en ny skola på Söderhöjden att behandlas. Det är ett ärende som sträcker sig flera år tillbaka i tiden och som visar hur Moderaterna prioriterar skolföretagens vinster före kvaliteten på våra skolor och elevernas lärande. Detta då Barn- och ungdomsförvaltningen i kommunen gör bedömningen…

Läs mer
facebook Twitter Email